Snørydding Truck

Brøytekomite

Håndterer brøyteavtale for husstander i private veier på Hellerud.

Terje Strand kontaktes på tel. 95 81 01 29