Hellerud vel er tilrettelegger for aktiviteter og tjenester som er til det beste for områdets beboere.  For å få til dette er det opprettet ulike komiteer som har ansvar for ulike områder.  Har du lyst å delta i en komite? Har du ideer til noe som kan skape fellesskap her på Hellerud?  Ta kontakt med styret.

I nedtrekks menyen finner du informasjon om de ulike komiteene.